FINSTILT

God Advokatsed

SIPIA Juridik AB följer alltid Advokatsamfundets etiska regler.

Din integritet

SIPIA Juridik AB behandlar och lagrar personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Du har, med vissa lagstadgade undantag, rätt att begära information på vilket sätt informationen hanteras.

Ansvarsförsäkring

Jurister på SIPIA Juridik AB omfattas av ansvarsförsäkring från IF.

Arvode och kostnader

SIPIA Juridik AB följer God Advokatsed. Vi kommer överens om arvode och villkor kring fakturering innan uppdraget påbörjas. Hänsyn tas tex till arbetets komplexitet, nedlagd tid, sakkunskap och värde i resultatet.